Magyar Közéleti Szemle

2018. március 9., péntek

Csökken a formalizált eljárások száma! Az új Ptk., az új Perrendtartás az ügyféltől több mérlegelést kíván! Információk, tanácsadás a bírósági per elkerüléséről, majd a bírósági ügy kiváltása a jó megoldás!


Mind az új Pp., mind az új Ptk. a formalizált eljárások számának csökkentését célozza meg.

Ha vita kereszttüzébe kerül a jogkereső ügyfél, jogkereső magyar ember komoly újdonságok érik.Bírósági perekben a viszontkeresetek, a részítéletek és azok fellebbezései akár 8-15 évet is jelentenek a közös tulajdon, vagy vagyonmegosztás bírósági ügyekben.


Évek alatt változott a költségmentesség megítélési gyakorlata, ahogy nőttek a szakaszonkénti perköltségek akár milliós értéket elérve!Már nem lehet a 10 évvel ezelőtti bírósági peres emlékezetre hagyatkoznia azoknak az embereknek, akik pereskedést kívánnak kezdeni.


A problémákról beszélni kell!  Személyes tanácsadás a közvetlen kommunikációban!Magyarországon az új Ptk. számos rendelkezése a felek közötti megállapodást, a minden formális eljárástól mentes közvetlen peres kommunikáció lehetősét helyezi előtérbe! (TFKKE tényorientált közvetlen kommunikációs program)

Külföldön dolgozók számára szinte az egyetlen hatékony és jó megoldás a közvetlen peres kommunikáció, majd ennek végén egy közjegyző előtti közokirat egyezség!
Ennél is több ösztönzést a bírósági per elkerülésére a Perrendtartás új koncepciója, illetve az e-perek bevezetése idén!

A perkoncentráció olyan alapelv, amely a szakmáknak (ügyvédek, igazságügyi szakértők stb.) új kihívásokat teremt, az ügyfelet sokkal több információ beszerzésére készteti.Hazai és nemzetközi jogviták szakmai és szakmaközi érdekvédelmi résztvevője az elmúlt évtizedekben: Országbíró Zoltán.Osztott perszerkezet az ügyfelek számára ismeretlen újdonság, számos vitát fog szülni kezdetben az ügyét sürgetni akaró ügyfél és jogi képviselője között.

Az osztott perszerkezet önmagában minden jogkereső ügyfél számára fontossá teszi a párbeszédet, a piaci alapon végzett ügyfélbarát szolgáltatások lehetőségét!


Bírósági per alakulása az ügyfelek számára bizonytalanabbnak fog tűnni, mert az első szakasza nagyobb előkészítő szakmai munkát és több időt vesz igénybe.Tanácsadás - a jogkereső ember kommunikációs stratégiájáról!


A bírósági ügyek elkerülése, információk a bírósági pénzkiadások kikerülése lehetőségéről, útmutató az eljárási módozatairól, ma már 2018-ban minden magyar jogkereső ember érdeke!

Emberi méltóság konzultációk és minden formalizált eljárástól független ügyfélszolgálat!Az új Ptk a gyakorlatban megváltoztatja a bírósági perekben, ADR egyezségekben, szakértői kérdésekben a jogkeresők helyzetét. 

Saját esetekkel hívható - T:06-302-164102 (hétköznap   9h-17h)
2015. április 6., hétfő

Igazságügyi szolgáltatás a mindennapi élet jogvitáinak, bírósági peres ügyeinek megoldására!


Magyarországon érdemes továbbadni ismerőseinek, rokonainak a fontos információt!

Ahogy a jogviták kihatnak munkaügyi, személyiségi jogi, ingatlan és más vagyoni területekre, válóperek és vagyonmegosztások világára, úgy az igazságügyi szolgáltatások szintén jelen vannak.


A döntés mindig az ügyfélé, a jogkereső embereké!  Jó döntés kellő gondosságot és szolidabb kiadásokat jelent.


Igazságügyi szolgáltató Magyarországon a mediátor irodák és mediátorok szakmai csoportja.


A független igazságügyi szolgáltató, ADR mediátor iroda, illetve mediátor belátása és mérlegelése szerint elfogadja, vagy elutasítja a felé kezdeményezett megkeresést!
Az Ön döntése, hogy lezárja bírósági perét, vagy bíróságot elkerülje törvényesen egy induló jogvitában!


Profi igazságügyi szolgáltató irodákban a felkérés mérlegelése, a másik féllel kapcsolat kialakítása időt vesz igénybe, akár kötetlen előkészítő közös beszélgetéssel - ez még nem tekinthető közvetítői eljárásnak, nem jelenti az igazságügyi szolgáltató döntését a közvetítői eljárás elvállalásáról!Joga van az igazságügyi szolgáltatást végzőnek a notórikus pereskedő, notórikus feljelentő, notórikus más kárára vitázó, jogsértők elutasítására. 

Kevesen, de vannak közöttünk ilyen emberek.

Hasonlóan a kifejezetten gyűlölködő ügyfeleket a pártatlan, elkötelezett igazságügyi szolgáltató elutasítja, ha erre akár az előkészítés során derül fény.


Jellemzően a családok életében jellemzően előforduló összes jogvita, vitás ügy jól megoldható az igazságügyi szolgáltató független, piaci alapú irodák szolgáltatásaival.


Ha Ön ingatlana, vagyona, személyiségi jogai, vagy válás jogvitájával találta magát szembe, bátran forduljon hozzánk!


2014. december 1., hétfő

Mit tegyek? Hová forduljak? Pert indítsak? - Családon belüli követelések, elszámolások ügyeiMítoszok fűződnek a vidéki presszók mélyén a bírósági perekhez, ügyvédi fellépésekhez bírósági tárgyalásokon, aztán meg fizethető perköltségek.


A családon belüli viták, kölcsönök és elszámolások esetében a hasznos útmutatás, a praktikus tanácsadás az ADR vitarendezés felé irányul.


Általában a családon belüli haláleset az a körülmény, ahol a rokonok régi követeléseikkel egymással szembefordulnak.

Az általános elévülés miatt az ilyen jogvitáknál az egyezséget első helyre soroló peregyezségi irodákat érdemes felkeresni.

Ravasz halogatás a rokonok közötti hiteleknél, kölcsönöknél szinte állandóan ott van. 


A Ptk. 324.§(1) az elévülést egyértelműen szabályozza, majd a követelése már bíróságon nem lesz lehetséges.

Jogvita rendezésnél a felek külön meghallgatása, majd a mediáció eljárása alatt azonban még köthető egyezség a vállalással együtt.

Alternatív jogvita rendezés a családon belüli követelések optimális eljárása Magyarországon.


                      


2014. október 26., vasárnap

Jogvita, jogi ügy, bírósági per - Ügyfélfogadás a jogvitarendezés érdekében! Takarítson meg illetéket!


Jogi üggyel hová menjek? Bírósági üggyel hová menjek? 


Bírósági ügy a lakosság körében népszerű megfogalmazásában a bíróság kilátásba helyezésétől a Strasbourgban zajló ügyekig terjed ki. 


Láthatás problémái, tartásdíj jogi ügyei, telek és ingatlan jogi ügyek mind kerülhetnek peres eljárás folyamatába, vagy okos jogi megoldással kikerülhetnek onnan egyezséggel. 


Örökséggel kapcsolatban családtagok között, kerítés és elbirtoklás miatt szomszédok között alakulnak ki jogviták Győrben, Székesfehérváron, Veszprémben, Keszthelyen, vagy Kecskeméten, Szegeden.


 Új Ptk. gyakorlatban – Ügyfelek jogi ügyeiben ügyfélfogadás és bírósági perek kiváltása! 


Gyakori kérdés jogi üggyel hová menjek? 

Hasonlóan sokan kérdezik ismerőseiktől bírósági üggyel hová forduljak? 

A kérdés megválaszolása előtt érdemes a jogvitában, jogi ügyekben saját szándékainkat és a tényeket egyezségi szakértőkkel közösen “górcső” alá venni. 


A bírósági eljárás minden szintjén nyitva áll a jogi lehetőség az ADR bírósági pert kiváltó eljárásra, amely a hivatalos egyezséggel kiválthatja a további, évekig tartó pereskedést. Magyarországon számos felkészült és megbízható bírósági per kiváltó, peres egyezségi szakértő iroda dolgozik. "Külföldről a bírósági ügyben nehéz a részvétel, jobb tárgyalások között az egyezség!"
Országbíró Zoltán vezető nemzetközi jogvitarendező


Nagy figyelmet igénylő, diszkrét eljárást igénylő vitás, pereskedő ügyekben a független szakértői iroda a jó döntés, okos választás az eljárások közül. 

Érdemes számításba venni, hogy a profi peres egyezségi szakértelemmel jelentős illeték takarítható meg, benyújtott keresetnél igényelhető vissza! 


Fontos információ a jogi üggyel megfelelő megoldást keresőknek, hogy lehet tartós ADR előkészítő megbízást adni a bírósági ügyben, amellyel a tárgyalások között a bírósági peres eljárásból az ADR eljárásba való átváltás szakmai lehetőségét alapozzák meg. “A peres illeték mérséklésének szabályai 


■50% az illetékkedvezmény, ha az első tárgyalást követően nyújtják be a felek a közvetítői eljárásban készült megállapodásukat, és az egyezséget a bíróság jóváhagyja. 

■70% az illetékkedvezmény, ha a per megszüntetését közösen kérik, ha az eljárás szünetelés folytán szűnik meg, illetve az első tárgyalást megelőzően egyezséget kötnek. 

■90% az illetékkedvezmény, ha a felperes legkésőbb az első tárgyaláson keresetétől eláll, ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor és a per e szünetelés folytán szűnik meg, ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, ha a felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik. 

■Amennyiben a felek külső közvetítőhöz fordultak, az Itv. 58. § (3) bekezdése alkalmazható. 

Vagyis, ha a felek az első tárgyalást követően külső mediátor előtt kötött megállapodását a bíróság egyezség formájában jóváhagyja, a peres eljárás illetéke az 50% illetékmérséklésen túl tovább csökkenthető a – külső mediátor bruttó munkadíjából – maximum 50.000,- Ft-tal. 

A fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál. A külső mediátor 50.000,- Ft feletti díját és egyéb költségét a feleknek kell fizetniük.” – Teszi közzé a Bíróság. 


Jogvita jöjjön létre bárhol magyar emberek között, irodánk megbízható szakmai színvonallal és szolgáltatással fogadja Őket vidékről, külföldről, Budapest külső kerületeiből!


2014. október 19., vasárnap

Jogviták ügyfélfogadás, bírósági perek tájékoztatás - Felkészülten az ügyfelek ADR vitarendezése, bírósági perek lezárhatósága érdekében!


Magyar állampolgárok számára több formában áll rendelkezésre bírósági ügyekben, végrehajtási ügyekben tájékozódás, tájékoztatás lehetősége.Személyes ügyfélfogadás a Fővárosban és kihelyezett ügyféltalálkozók vidéki városokban (egyeztetés szerint)!  Magyarország egyik legrégebbi a bírósági ügyek modern megoldásait előnybe részesítő irodája által biztosított szolgáltatás.TÁJÉKOZTATÁS ÉS MEGOLDÁS A JOGVITÁKBAN, BÍRÓSÁGI ÜGYEK LEZÁRÁSA!Irodánk a gyakran minimalizálást előnybe részesítő tanácsadás helyett a bírósági ügyek lezárása, bíróságon kívüli jogviták megoldása, jogi ügyek tekintetében elfogulatlan, alapos ADR tájékoztatással biztosítja az ügyfelek jó döntésének lehetőségét.Több szakma, több szakterület képviselői együtt vizsgálják meg a jogi ügyek, jogviták jó megoldásának lehetőségét!KÜLÖN ÜGYCSOPORTOT JELENT AZ ÜGYFÉLJOGOK PANASZAI - ITT BEJELENTKEZHET!


A felmerült vitában jogászok, igazságügyi közvetítők, betegjogi szaktanácsadók, pszichológusok, magán és igazságügyi szakértők stb.) tekintik át az ügy részleteit és kommunikációs állapotát.Területi korlátozás nélkül fogadjuk a különböző városokból (Eger, Győr, Kecskemét, Szeged, Baja stb.) érkező jogviták, vitás ügyek, perek résztvevőit, hogy a modern jogvitarendezés lehetőségét előkészítsük, megteremtsük a bonyolult bírósági ügyekben is.


Elfogulatlanul és megfelelő időt szánva a tájékoztatásra irodánk működése során biztosított a diszkrét válóperek, diszkrét ügyek kezelése még egy faluban élő ügyfél számára, vagy kényes munkahelyen dolgozó hivatalnokból lett ügyfél számára.Konkrét ügyében lehetőség szerint addigi levelezését, írásbeli kezdeményezéseit és kapott válaszokat hozza magával, ha időpontot egyeztetett!- Saját jogi ügye, bíróság előtti vita bejelentkezés!