Magyar Közéleti Szemle

2018. március 9., péntek

Csökken a formalizált eljárások száma! Az új Ptk., az új Perrendtartás az ügyféltől több mérlegelést kíván! Információk, tanácsadás a bírósági per elkerüléséről, majd a bírósági ügy kiváltása a jó megoldás!


Mind az új Pp., mind az új Ptk. a formalizált eljárások számának csökkentését célozza meg.

Ha vita kereszttüzébe kerül a jogkereső ügyfél, jogkereső magyar ember komoly újdonságok érik.Bírósági perekben a viszontkeresetek, a részítéletek és azok fellebbezései akár 8-15 évet is jelentenek a közös tulajdon, vagy vagyonmegosztás bírósági ügyekben.


Évek alatt változott a költségmentesség megítélési gyakorlata, ahogy nőttek a szakaszonkénti perköltségek akár milliós értéket elérve!Már nem lehet a 10 évvel ezelőtti bírósági peres emlékezetre hagyatkoznia azoknak az embereknek, akik pereskedést kívánnak kezdeni.


A problémákról beszélni kell!  Személyes tanácsadás a közvetlen kommunikációban!Magyarországon az új Ptk. számos rendelkezése a felek közötti megállapodást, a minden formális eljárástól mentes közvetlen peres kommunikáció lehetősét helyezi előtérbe! (TFKKE tényorientált közvetlen kommunikációs program)

Külföldön dolgozók számára szinte az egyetlen hatékony és jó megoldás a közvetlen peres kommunikáció, majd ennek végén egy közjegyző előtti közokirat egyezség!
Ennél is több ösztönzést a bírósági per elkerülésére a Perrendtartás új koncepciója, illetve az e-perek bevezetése idén!

A perkoncentráció olyan alapelv, amely a szakmáknak (ügyvédek, igazságügyi szakértők stb.) új kihívásokat teremt, az ügyfelet sokkal több információ beszerzésére készteti.Hazai és nemzetközi jogviták szakmai és szakmaközi érdekvédelmi résztvevője az elmúlt évtizedekben: Országbíró Zoltán.Osztott perszerkezet az ügyfelek számára ismeretlen újdonság, számos vitát fog szülni kezdetben az ügyét sürgetni akaró ügyfél és jogi képviselője között.

Az osztott perszerkezet önmagában minden jogkereső ügyfél számára fontossá teszi a párbeszédet, a piaci alapon végzett ügyfélbarát szolgáltatások lehetőségét!


Bírósági per alakulása az ügyfelek számára bizonytalanabbnak fog tűnni, mert az első szakasza nagyobb előkészítő szakmai munkát és több időt vesz igénybe.Tanácsadás - a jogkereső ember kommunikációs stratégiájáról!


A bírósági ügyek elkerülése, információk a bírósági pénzkiadások kikerülése lehetőségéről, útmutató az eljárási módozatairól, ma már 2018-ban minden magyar jogkereső ember érdeke!

Emberi méltóság konzultációk és minden formalizált eljárástól független ügyfélszolgálat!Az új Ptk a gyakorlatban megváltoztatja a bírósági perekben, ADR egyezségekben, szakértői kérdésekben a jogkeresők helyzetét. 

Saját esetekkel hívható - T:06-302-164102 (hétköznap   9h-17h)