Magyar Közéleti Szemle

2012. június 24., vasárnap

Perek előtt és jogvitákban permegelőző és perhelyettesítő mediáció - életvezetési kérdésekben Coaching!

Feketén-fehéren kimutatható, hogy a perek előtt, a perek közben az egyezségre törekvő kollaboráció mediációnak tere és ereje van. Számos per közben jön létre egyezség úgy a bírósági tárgyaláson, hogy a TFKKE mediátor végig tanácsadóként vesz részt a peres eljárásban.

Egy per alóli mentesülés a perhelyettesítő mediációval jelentős időt és kapcsolatokat ment meg a konkrét ügyekben.

Más tehát a permegelőző és perhelyettesítő mediáció és teljesen más az életvezetési tréner jellegű coaching.

Magyarországon egyre ismertebb lesz a kollaboráció mediáció a TFKKE mediációs permegelőző gyakorlat a családok védelmében, a vállalkozások versenyben tartása érdekében.
Permegelőző és Perhelyettesítő mediáció eredménye: a perbeli egyezség, vagy az álláspontok közeledése - mérsékelten aktív együttműködésre épített mediáció.

A mediáció fogalma olyan tág, hogy az egyes ágazatai szinte teljesen eltérnek egymástól, minden esetben eltérő eredményekkel, részben eltérő eszközökkel.

Nem meglepő, ha a szakmai segítséget keresők számára ideje átlátható tájékoztatást megfogalmazni!

Ahogy a sport, mint fogalom számtalan eltérő sporttevékenységet takar, úgy a mediáció fogalmai is rengeteg tevékenység összefoglaló fogalma. Teljesen más a permegelőző és perhelyettesítő mediáció és teljesen más célra alkalmas a coaching és a coach féle mediáció.
(Egyik a sportágak hasonlatával élve a sportok közül a karate, a másik a szinkronúszás.)

Különböző iskolák alakulnak és alakultak ki az elmúlt évtizedekben, amelyek különböző társadalmi igényekre keresik a válaszok lehetőségét.

 Magyarországon a konkrét gazdasági vitarendezés, a jogvitarendezés, a jogvitakultúra változásának igénye az Európa alapjait jelentő gazdasági hatékonyság, társadalmi hatékonyság nyomására létrejött és az EK irányelvekben megfogalmazodó változási igényre épül.

Hasonló jogvitakultúrával rendelkezni, a jogviták rendezésében kooperálva eredményt elérni, mint Anglia, Franciaország, Németország olyan elvárás, amelyet teljesítve a tagállamok együttműködési lehetőségei szélesednek.

Gazdasági élet, családi élethelyzetek a migráció, a nemzetközi kapcsolatok mentén kitermelik a konfliktusokat, a vitákat, a jogvitákat.

Jogos igény a társadalom tagjai részéről az ADR, a hatékony alternatív jogvitarendezés lehetőségének igénye a hosszas és kötött bírósági eljárások mellett.
 Erre ad választ a TFKKE mérsékelten aktív együttműködés orientált mediációs gyakorlata (Országbíró Zoltán 2004 OMEK program TFKKE kollaboráció mediáció).

Hazánkban a permegelőző és perhelyettesítő mediáció önálló tevékenység, folyamatos piaci gyakorlattal és a bíróságokon, közjegyzői irodákban szakmai feladatokkal és jelenléttel.
Teljesen elkülönül az életvezéssel összefüggő coachingtól, vagy bármely a konfliktusok önmagában szemlélő mediációs iránytól.

Lakosság igénye, vállalkozások igénye a már felerősödőtt viták, vagy jogi viták hatékony rendezése.
A permegelőző és perhelyettesítő mediáció ezt a feladatot végzi el, a mérsékelten aktív együttműködésre irányuló mediátori munkával.

Collaboration, kooperáció a permegelőző mediáció folyamán nem feltétlenül jelenti az érzelmek teljes megélését, azonban az aktív tájékoztatás, a folyamatos perbeli mediátor szakértői kiértékelések a feleket a józan és a bíróság által jóváhagyható egyezségre vezetik el.

Ha egy vita perrel fenyeget, következményei kárral járhatnak a permegelőző és perhelyettesítő mediátor irodák láthatják el eredménnyel a feladatokat.

 Az aktív mediátori szerep hitelessége az ügyfelek számára lényeges!
Ezért elengedhetetlen, hogy  más mediációs irányzatokkal szemben a permegelőző mediátor eredeti végzettsége szerinti szakmája kiváló szakembere legyen. ( építészmérnök, biztosítási kárszakértő, orvos, tanár, pszichológus, szociális munkás, jogász stb.)

Vita témájában való szakmai jártasság a permegelőző mediátor tájékoztatási hitelességének egyik kulcsa, ehhez kapcsolódik az eljárások ismerete, a kommunikációs és tárgyalásvezetési technikák alkalmazása.
Permegelőző és perhelyettesítő mediátor irodák eredményességének és hitelességének pillérei: a függetlenség, a szakmaiság, a semlegesség, az együttműködés aktív szervezése eljárásában, a bírósági jóváhagyásra alkalmas egyezség okirati zárása, a törvényi titoktartás.

TANÁCSADÁS - ELJÁRÁS - EGYEZSÉG- EGYEZSÉG ÖNKÉNTES VÉGREHAJTÁSA

Szakértői névjegy:
ORSZÁGOS PERMEGELŐZŐ ÉS PERES SZAKÉRTŐI IRODA
Ügyfélszolgálat: 06-302-164-102    e-mail:eumediator@vipmail.hu

A kollaboráció TFKKE mediációját a hatékony vitarendezés, jogvitarendezés érdekében alkalmazza és támogatja:
MAGYARORSZÁGI ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT
CERI Közép-Európai jogvitakultúra műhely
CERI CDI VÁLÁSI INTÉZET
Családi válságban élők és egyedülállók országos jogvédő szervezete (az EK irányelvek szerinti mediáció gyakorlatának megfigyelője, elemzője) (forrás:Felsőfokon)