Magyar Közéleti Szemle

2014. július 15., kedd

Ügyfél panasz igazságügyi szakértőre, ügyvédi hibára, közjegyzői magatartásra - kényes téma


Minden szakterületre nézve igaz, hogy túl sok szabály és az életszerűség ütközik művelésekor egymással.


Nem mentes ez alól sem az ügyvédi tevékenység, sem a közjegyzői tevékenység, sem más jogszolgáltatási tevékenység. 


Egyre több jogszolgáltatási területen elterjedt a felelősségbiztosítás, mivel az emberi munka magával hordozza a tévedéseket, hibákat, hanyagságokat.

Sok az indokolatlan  ügyfél panasz, a vélelmezett és téves megközelítés!


                        OJVK az ügyfél és szakemberek vitarendezési jogi lehetősége


Mit tehet az ügyfél?   Hová fordulhat?    Mi a jó jogi megoldás ügyfélnek és szakembernek? 


Évről évre statisztika készül a MÜBSE részéről az ügyvédi tevékenységgel összefüggő kárbejelentésekről.

Sajnálatos tendencia, hogy a gazdasági környezet romlásával a felesleges és inkább nyerészkedő ügyfél bejelentések száma is nő. Hasonlóan fontos, hogy az ügyfél kiszolgáltatottsága magas fokú a bonyolult perekben a jogi képviselő felé.


A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ nem ért egyet azzal a gyakorlattal, hogy az ügyfél panaszok elsősorban ne az érintettek között legyen rendezendő.

 A jogvita kultúra lényeges része, hogy közvetlenül az ügyfél és szakember oldhassa meg a közvetítő segítségével vitáját.

Ügyfél panaszok sokasága után közel 2 éve létrehozta az OJVK Országos Jogszolgáltatási Panasziroda És Vitarendezési Központ (aliroda) lehetőségét, ahol a cél az ügyfél és érintett, bepanaszolt szakember minden más eljárás helyetti vitarendezése ADR mediáció segítségével, profi igazságügyi mediátorok vezette mediációban.Előnyök ügyfélnek és felhívott igazságügyi szakértőnek, ügyvédnek, közjegyzőnek!


 Magyarország bármely településéről érkező ügyfél egy meghallgatás során ismert jogvédők, szakemberek jogvédő szemléletű véleményét ismerheti meg az általa vélt panasszal kapcsolatban.

A vélelmezhetően valós és jelentős jogsérelem, érzelmi sérelem esetén az OJVK személyre szóló ADR mediációra történő felhívást küld ki, illetve személyes konzultációt biztosít a felhívott igazságügyi szakértőnek, ügyvédnek, közjegyzőnek stb.

A közvetítői eljárásban a Felek titoktartási kötelezettség mellett rendezhetik a sérelmek tisztázását!

Néha egy megkövetés, egy kisebb összegű, jelképes visszatérítés a vitát lezárja mindkét fél megnyugvásával.


ADR vitarendezés után nincs további eljárás, felesleges meghurcoltatás a szakemberek számára!

ADR vitarendezés után az ügyfél bizalma helyreáll a szakterület képviselőivel szemben.Tisztelet az ügyfeleknek!  Tisztelet a szakembereknek!


Ha az ügyfél panasz nyomán történt OJVK Jogszolgáltatási Panasziroda És Vitarendezési Központ által kiadott felhívásra a szakember nem működik együtt, akkor a panaszos ügyfél további eljárásában az OJVK igazolást ad ki az indokolatlan együttműködési mulasztásról, az elvárható együttműködés elmulasztásáról az illetékes bíróságok, ill. kamarák elnöksége felé.

Ha az OJVK által folytatott eljárásban az ügyfél nem a vitarendezésre törekszik, a szakember viszont a vitarendezésben erőfeszítéseket tesz a lehetséges jogi megoldásokra, akkor az OJVK az ügyfél indokolatlan magatartása vonatkozásában igazolást ad ki az illetékes bíróságok, illetve kamarák elnöksége felé.Elérhetőség: mbbk.office@index.hu            Időpont egyeztetéses bejelentkezés: 06-305-992-842 (9h-14h munkanapokon)