Magyar Közéleti Szemle

2012. február 8., szerda

Gazdasági mediátor, válási mediátor a gyakorlatban

Új területek váltak elérhetővé a bajbajutott ügyfél, a pereskedés előtt tanácstalan emberek számára:
-          Gazdasági mediátor eljárása – jellemzően egyre több vállalkozás veszi igénybe a per egyezséggel való megelőzését. A magas peres illetékek mellett a mediációt övező titoktartás az eljárásban szintén a gazdasági vezetők mediátor felkérése melletti döntését erősíti. A nem független egyik félnek rendszeresen elkötelezett mediátor nem tekinthető valódi mediátornak.

-          Válási mediátor eljárása – Megszakadt házastársi életközösségek legelterjedtebb alternatív jogvitarendezése. Bírósági perrel szemben gyors és a peres szakértői irodák esetében szakszerű egyezségre vezető mediáció. Vagyonmegosztás – gyermekelhelyezés – gyermek, rokontartásdíj – asszonytartás egyszerre kerül jogszabályokhoz idomuló rendezésre.

-          Párkapcsolati mediátor  ülései  – Időszaki válságból még közösen utat kereső élettársak, párok játékos elemekkel tarkított igen hasznos eljárása. Jó eredményességgel művelik hazánkban.

-          Hagyatéki mediátor (örökségi mediátor) eljárása – Közjegyzői eljárás előtt és az örökösök vitája esetén a közjegyzői eljárás szüneteltetése mellett folyó speciális mediáció. Családon belüli érzelmek és érdekek jogszabályokra tekintettel lévő konfliktuskezelő eljárása, amely jó arányban végződi mediátor előtti hagyatéki egyezséggel.

-          Bírósági per mediátor, peres szakértő eljárása – Legnagyobb felkészültséggel rendelkező, a bírósági gyakorlatot követő mediátor irodák által nyújtott független és komplex szolgáltatás.Alkalmazása perek előtt, perek közben és ítélethírdetést megelőző időszakban történik. A bírósági per nehészségeire ráébredők igazi szakmai megoldása.

-          Magáncsőd mediátor – Németországban, Svédországban a magáncsőd intézményén belüli tevékenység, Magyarországon még újszerű. Az adósságmediátor, családmediátor azon elkötelezett szakmai tevékenysége, ahol nem a követelő, hanem az adós érdekei is figyelembevételre kerülnek.

-          Családjogi mediátor, családmediátor – Családon belüli szervezeti, szerepzavar konfliktusok, anyagi konfliktusok mediátor területe, a család megőrzésének fő gondolatával.

A Ptk. a jogvitás helyzetekben, jogviszonyokban elvárható együttműködési kötelezettséget elismeri, ahogyan a perrendtartás a jóhiszemű perveetés, jogvitarendezés követelményét fogalmazza meg.
Ptk.4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

Ennek tud hatékonyan és saját kiadásait csökkentve eleget tenni a per előtt álló magánember, vagy gazdasági vállalkozás a független KIM által névjegyzékbe nyilvántartott mediátorok felkeresésével.
Sokféle mediátor eltérő szakmai iskolák módszertanával dolgozik.
Konkrét ügyek, konkrét jogviták kezelésének hazai módszertana az Országos Permegelőző és Peres Szakértői Iroda által kidolgozott TFKKE módszer, amely az ügyfél valós érdekeit és a mérlegelhető alternatívákat helyezi a magyar jogkövetés talajára.
Hirtelen felindulásból, tájékozatlan ismerős tanácsára ne fogjunk bírósági perbe!
A bírósági peres szakértői mediátor irodák részletes permegelőző tanácsadással, kiegészítő szakértői munkákkal állnak a nehéz helyzetben lévők támogatására.
Legegyszerűbben az interneten kereshetünk megfelelő permegelőző és peres mediációt  végző irodát a következő keresőszavakkal: „peres szakértői iroda” „ bírósági per mediáció” „per mediátor” „válási szakértő mediátor” „gazdasági szakértő mediátor”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése