Magyar Közéleti Szemle

2012. február 8., szerda

Jó döntés a bírósági tárgyaló helyett az igazságügyi mediátor irodát választani


Gazdasági társaságok helyzete jogi értelemben és szankciókban nem lett szegényebb 2012-ben.
Gazdasági  igazságügyi mediátor  az időben  életrehívott  egyezséggel a vállalkozások versenyképességét őrizheti meg.
Céges ügyekben ritkán esik szó a gépjárművekről, az esetleges gépjárműflottáról.  Ezért csak érintőlegesen jelezzük, hogy megváltozott az eljárás költsége új törzskönyv kiváltásánál, új forgalmi engedély kiváltásánál.
 Eljárás 6000Ft alapdíja több autónál már tétel  lehet a mérlegelésnél különösen, ha hozzávesszük a kötelező felelősségbiztosítás, illetve eredetiségvizsgálat, valamint a teljesítmény kW után megállapított átírási illeték számait.

Megugrott a 120kW feletti teljesítmény (ez közel sem ritka) után fizetendő díjtétel pl. 0-3 év gépjárműkor mellett 1200Ft/kW.
Egyezségek előkészítésekor, bírósági per előkészítésekor okos dolog megfontolni, hogy a 35 év alatti lakásvásárlók 2012-ben már nem hatósági mérlegeléssel, hanem automatikusan juthatnak a részletfizetéshez kérelmükkel.
 Óvatos öröm, hogy csak első lakáshoz jutáskor és kérelemre 12 hónap részlet érhető el.
A bírósági eljárás összefoglalást szó szerint a Kormány.hu oldaláról adom tovább:
„Egyes bírósági eljárási illetékmértékek emelése: Egyrészt emelkednek egyes bírósági eljárások esetén az illeték-maximum, illetve illeték-minimum összegek, másrészt módosulnak a jogorvoslati eljárásokhoz kapcsolódó illetékmértékek, annak érdekében, hogy az elsőfokú bírósági döntés elleni fellebbezésre és a jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelemre csak alapos ok esetén kerüljön sor.
Harmadrészt egyes tételes illetékek emelése is indokolt, mivel a jelenleg hatályos összegek alacsony volta az eljárás elhúzására sarkallja a feleket.
 Pl.: a házassági bontóper illetéke 12 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra, a peres eljárás illetékmaximuma 900 000 Ft-ról 1,5 M Ft-ra, a fellebbezés illetékmaximuma 900 000 Ft-ról 2,5 M Ft-ra, a felülvizsgálati illetékminimum 10 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra, az illetékmaximum pedig 2,5 M Ft-ról 3,5 M Ft-ra emelkedik.”

Ebből a néhány áttekintő részadatból napnál  világosabban kitűnik, hogy a perenkívüli bírósági per mediátor, a gazdasági igazságügyi mediátor, a válási mediátor tevékenysége felértékelődött a magasabb illetéktételek miatt!

Most már igaz lehet, hogy a gazdasági mediátorral létrehozott egyezség akár  90%-kal olcsóbb lehet, mint egy 20Mft-os ingatlan, vagy cégvagyon peres eljárása!