Magyar Közéleti Szemle

2012. február 13., hétfő

Új szabályokra vár az ügyfél és a jogalkalmazók

A Nemzeti Együttműködés programja adhatja a hátterét a vitában álló felek elvárható, bizonyítható együttműködésének. Megküldte éves jelentését a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ a tárcának.

Nemzeti együttműködés adhatja egyik hátterét a magyar gazdaság megerősödésének közép-és hosszútávon.

Ezen programnak megfelel az EK irányelvek szerinti és Magyarországon már felállt KIM által felügyelt igazságügyi mediátor rendszer.

Alapvető elvárás a társadalom részéről a már jelenleg a Ptk.4§. által megjelenített elvárható magatartás, együttműködés.


Éves jelentését készítette el a részben a szabad piacon, részben a szaktárca jogi segítségnyújtó hálózatában feladatokat vállaló Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ.

                           (Gazdasági jogviták és családi problémás ügyek együttműködéssel könnyebben, kevesebb kárral rendezhetőek.)

Jelentésükben azon javaslataikat összegzik az igazságügyi szolgáltatásban szerzett eseti tapasztalatok alapján, amelyek a mindenkori kormány munkáját erősíthetik, a jogállamiság és demokrácia érvényesülésével.

Bíró Mihály Márton és dr. Balogh Szilvia kérdésünkre úgy foglalták össze a jelentést, hogy az egyszerre van figyelemmel a közérdekre és a nemzeti együttműködés meglévő társadalmi szükségletére.


Javaslataikban nagyobb hangsúlyt adnak a perindítás előtti kötelező konfliktuskezelő tanácsadáson való megjelenésnek, egyes ügycsoportokban az aktív együttműködés a mediátori eljárásban kötelezésére.


Különösen javasolják a párbeszédképtelen, indokolatlanul nem együttműködő, álláspontját fel nem táró ügyfél költségviselésének megnövelését, az együttműködést igazoltan kezdeményező, a békítő megoldást megkereső ügyfél előnyére, terheinek csökkentésére.

Jogvitákban, gazdasági konfliktusokban a mediátorok előtti megoldáskeresés, az együttműködés a jogvita rendezésében a Nemzeti együttműködés lényeges pillére a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ összegzése szerint.
(Magyar Bíróságok Lapja)