Magyar Közéleti Szemle

2012. március 11., vasárnap

Per előtt és pereskedés közben éljen a szolgáltató igazságügyi mediátor iroda szakértelmével

Üzleti életben az időveszteség, az indulatok növelik a nehézségeket, ahogy a halogató döntés is.


Gazdasági mediáció a gyorsaság, a konfliktuskezelő technikák alkalmazása, a sikeres érdemi egyezség okiratbafoglalása együttesét jelenti az EK irányelveknek megfelellő szolgáltató TFKKE igazságügyi mediátor irodák munkájában.
Óriási előnye a szolgáltató igazságügyi mediációnak, hogy pereskedés menete közben, vagy a pereskedés előtt a polgári perek legtöbbjében eredménnyel használható.


Családjogi ügyekben a válási mediátor, a válási mediátor szakértő munkáját minden ügyben be kellene vetni, sokkal kevesebb elmérgesedett válóper, vagyonmegosztás jönne létre, mint manapság.


Válási krízisben az első hasznos út az egyezség szakembere a mediátor, a válási mediátor irodája, ahol az egyoldalú előadás utáni előkészítő egyeztetés szolgáltatástól, a válási mediációs ülésekig mindenre megnyílik a jogi lehetőség.

Válás költségei, gyermektartásdíj felemelése, válási iratok összevetése és beszerzése egyszerűbb a szolgáltató mediátorok munkájával.


Biztosítási ügyek, követelések rendezése, öröklés jogvitái, ingatlan viták, közöstulajdon megszüntetése, asszonytartás mind lehet témája a per jogszerű elkerülését is lehetővé tevő igazságügyi mediációnak!