Magyar Közéleti Szemle

2012. március 7., szerda

Válaszúton - Bíróság helyett mediátor iroda

Londonból kapott képet teszek fel, mert a kaktusz mintázza azt a rendkívül feszült, érzelmekkel erősen telített helyzetet, amikor dönteni kell per, válási mediáció, per, vagy gazdasági mediáció között.

 Döntés ilyenkor indulattól vezérelt, néhány szakmai józan érv azonban nem hiányozhat a tarsolyból - különben a veszteség és költség a per közben válik érzékelhetővé.

Jogvita mindig szúr, éget, fáj.......


Különösen nagy a kihívás a válási mediáció, válóper benyújtása döntésében.

 Megjegyzem, nem tartom jónak a "büfé nyomtatványokat", amelyek innen-onnan letölthetőek s azt a látszatot keltik, mintha a bírósági eljárás egyszerű. közérthető volna.Ítélet után, a fellebbezés mértéke 250.000Ft, a téves döntés a per megindítása mellett, a válási mediátor lehetősége ellenére akkor már igen költségesen sem biztos, hogy korrigálható!

 Szakmai és ügyfél szempontból kialakított érvek a döntéshez:1.) A bírósági eljárás minimum illetékkel, vagy 6% peres illetékkel indítható meg. Nem javaslom az önálló pervitelt.

Ezzel szemben az igazságügyi szolgáltató mediáció eljárását illeték nem terheli, sőt megindított perben illetékvisszaigénylést eredményezhet.

Utánajártam, szakmai cégek azt jelzik, rengeteg az ügyfélcsalódottság az önállóan vitt peres tárgyalások után.2.) Szigorú perrendtartás, elmulasztható határidők, laikus számára érthetetlen jogkövetkezmények egy perben.

A TFKKE módszertan szerinti igazságügyi perlezáró mediáció, mint minden mediáció kevés kötöttséggel, felek által megalkotott és rögzített szabályokkal zajlik - tévedés nem jár jogkövetkezménnyel az eljárás során.3.) Bírósági per közben az érzelmek, háttér gondolatok nem juthatnak részletesen kifejtésre. Jogkérdések és jogcímek kerülnek eldöntésre.

 Válási mediáció, gazdasági mediáció eljárásában az érzelmek és háttér ügyletek a központban vannak, titoktartás védi az egész konfliktuskezelő mediáció eljárását.

 Cikkek a mediáció, ügyvédek, bíróságok világából, ahol a vélemény szabad!