Magyar Közéleti Szemle

2013. május 21., kedd

Vitarendezés társasházzal, meghatalmazással részvétel tulajdonos képviseletében közgyűlésen

Aránytalan közösköltség, váratlan csak részben indokolt felújítások, áttekinthetetlen éves beszámolók a közös képviselők részéről a kisebbségi tulajdonosok részéről jogsérelmet jelentenek.

Társasházakban kialakulhat olyan helyzet, hogy a tulajdonosi társasházi kontroll nem megfelelően érvényesül.

A bírósági gyakorlat nehezen teszi érvényesíthetővé a kisebbségi tulajdonosok megvalósult jogsérelmét.
Bírósági per indítása társasházban két fő irányt vesz a gyakorlatban:

- Társasházi határozatban foglalt kötelezettség teljesítésének hiányosságaival összefüggő per indítása.

- 60 napon belül meghozott társasházi közgyűlési határozat megtámadása.

Mindkét perindítás előtt elvárható a kisebbségi tulajdonosok aktív magatartása, amelyet szakértőkkel, egyezségi szakemberekkel - mediátorokkal - tud megfelelően kivitelezni.

Ki ne hallott volna, a többször kért iratbetekintésekről, ahol végül tényleges információkat nem tudott a tulajdonos szerezni?!

Műszaki felújítások, építések költségeit megbecsülni, a dokumentumokat ellenőrizni kifejezetten építési költségszakértők segítségével lehet hatékonyan.

Társasházi közgyűlésen személyesen vitatkozni szinte eredménytelen, ilyenkor van lehetőség meghatalmazott által érvényesíteni a tulajdonosi jogokat!