Magyar Közéleti Szemle

2012. november 6., kedd

Gazdaság és vállalkozás első lépése vitatott helyzetben - gazdasági mediáció, permegelőzés, egyezségi szakértő

Számtalan ok vezet a KKV szektor lassú morzsolódásához, ahogy a fiatalok elfordulása sem véletlen a bürokráciával és kiszámíthatatlan gazdasági környezettel körülvett vállalkozásoktól.

Gazdasági kapcsolatok vállalkozások között, gazdasági vállalkozások és megrendelői lakossági csoport között nem marad vita nélkül s ez egy természetes helyzet.

A gazdaság előrelépését, a gazdaság dinamizmusát segíti elő a fejlett jogvitakultúra, ahogy a független, praxismediátorok által folytatott gazdasági mediátio az egyezséget helyezi előtérbe a jogviták rendezésében.

Gazdasági szereplők számára a gazdasági kapcsolat megőrzése, a piaci kapcsolat megtartása kiemelkedő érték, amelyben jogvita, gazdasági vita, szakmai vita esetén a gazdasági reálmediáció ad biztos kiutat a feszültségekkel terhes vitákból.


Vállalkozások továbbélése múlik ma egy gazdasági, céges vita megfelelő jogvitakultúrával való rendezésén.
Szomszédos országokban pl. Románia már felismerték a gazdasági versenyképesség javulását hozó mediáció jogi megerősítésének, elvárásának jelentőségét.

Aki nem vesz részt perindítás előtt mediátori eljárásban a bíróság bírságolja.

Hasonló folyamatokra számít a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ, a vállalkozói szervezet, munkaadói szervezet, munkavállalói érdekképviselet a magyarországi jogalkotástól.

Fontos rendezvény lehet az OBH (Országos Bírói Hivatal) épületében 2012. november 12.-én tartandó "Perbeszéd helyett Párbeszéd" - lesz-e valódi mediáció Magyarországon? címmel.

Előbbre lép-e a KKV szektor számára fontos jogvitakultúra fejlesztésben a szaktárca, a jogalkalmazók széles köre?

Elvárt lesz-e bírósági tárgyalás előtt az érdemi mediációban való aktív részvétel bírság terhe mellett?

Kötelezi-e a bíróságra keresetet benyújtani szándékozókat mediátori eljárás kezdeményezésére a bíróság, a perrendtartás, a jogi környezet?