Magyar Közéleti Szemle

2014. január 4., szombat

A kölcsönök és adósságok perekben - Egyezségi tanácsadó iroda

Bíróságokon és jogvitákban a hivatalos eljárásban előfordul, hogy egy család belső viszonyait nem tartja életszerűnek az eljáró bíró, vagy a hatóság.

Peres egyezségek tanácsadó irodájában az első tanács mindig a jogok valódi gyakorlására vonatkozó figyelmeztetés!

Különösen házasságok megromlott, de még együtt élő szakaszaiban jellemző, hogy az egyik fél adósságot halmoz fel, majd eltitkolt kölcsönöket vesz fel.  Ezalatt a felek együtt élnek, a negatív vagyon pedig közös marad, azaz adósság lesz a vétlen házasfélnél is törvényi vélelem alapján.

Különösnek látszik ügyfél szemmel, de a már megkötött házassági vagyonközösség megszüntetése sem menti meg a házastársat a vagyonvesztéstől - hiába nem ő járt el a kölcsön felvételénél.Harmadik személlyel szemben a per megindulásakor az egyezségek érdekében mérlegelni érdemes a házastársak felelősségét a fennálló tartozásokért.

Per közben indítványozni az egyezség iránti lépéseket, a KIM jegyzékében szereplő közvetítő mediátorok felkérése mellett igen hasznos, a peres költségeket csökkenti.

Vigyázat a bizonyítás rendkívül kétséges és nehéz az ilyen kölcsönökkel tarkított házassági vagyonnal szembeni követeléseknél.

VITARENDEZÉS PEREK ELŐTT, PEREK KÖZBEN

Általában a bíróság által felvett  tényállás mellőzi a családon belüli érzelmi fékeket, kialakult morális szokásokat!

A házastársak önállóan aláírt (egyedül aláírt) elismerő nyilatkozatai a másik házastársat felelősséggel terhelik meg a házastársi együtt élés időszakában - hiába a már esetleges elhidegülés.